ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ / Διαδικασία – Περιορισμοί. ( Ν.3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).

Με αφορμή τη διαπίστωση ότι η Ιατρική  Διαφήμιση έχει πάρει , σε ορισμένες  περιπτώσεις ,απαράδεκτες διαστάσεις ,με προφανή σκοπό τον εντυπωσιασμό του κοινού  με αποτέλεσμα να παίρνει  και τον χαρακτήρα του αθέμιτου επαγγελματικού  ανταγωνισμού , κρίνουμε σκόπιμο και αναγκαίο να υπενθυμίσουμε  ότι το πλαίσιο Διαφήμισης των Ιατρών ρυθμίζεται από τα άρθρα  17 και 18 του Κώδικα της Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005) και καλούμε όλους τους Συναδέλφους να το τηρούν σχολαστικά    και  σε κάθε περίπτωση να  ζητείται  η προβλεπόμενη έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου.
Δείτε τη σχετική νομολογία :[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2016/09/ΙΑΤΡΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.pdf”]