Πινακίδα στα Ιατρεία με την ένδειξη ΝΟΜΙΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ/ Έκδοση ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ΣΗΜΑ ΙΑΤΡΟΥ για το αυτοκίνητο.

Παρακαλούμε τα Μέλη του Συλλόγου μας να φροντίσουν να παραλάβουν την ατομική πινακίδα με την ένδειξη ΝΟΜΙΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ και να την αναρτήσουν στην είσοδο  του Ιατρείου τους.
Υπενθυμίζουμε ότι το μέτρο αυτό στοχεύει στην ενημέρωση των κατοίκων της Πιερίας καθώς και των επισκεπτών-τουριστών, ώστε να επιλέγουν αποκλειστικά τα πιστοποιημένα ιατρεία του Νομού μας προς αποφυγή αναζήτησης “θεραπευτών” που δεν κατέχουν πτυχίο ιατρικής ή τίτλο ειδικότητας αντίστοιχη των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται.
Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε και την δυνατότητα των Μελών  μας για τον εφοδιασμό τους  με την ειδική  Aτομική Iατρική Tαυτότητα Mέλους που εκδίδει ο Σύλλογός μας με την προσκόμιση  σχετικής φωτογραφίας καθώς και με το αυτοκόλλητο Σήμα για το αυτοκίνητο (οικονομική επιβάρυνση για το καθένα ξεχωριστά 5 ευρώ).