Για την ενημέρωση του κοινού/ Μύθος και αλήθεια για την αποζημίωση των ιατρικών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ.

 • Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του ασφαλιστικού Ταμείου ΕΟΠΥΥ το κατεξοχήν πρόβλημα που υπήρχε ήταν η υποχρηματοδότησή του.
 • Έτσι λοιπόν για να μπορέσει να αντιμετωπισθεί η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης εφαρμόστηκε ο κλειστός προϋπολογισμός σε αντίστοιχες ομάδες παροχής υπηρεσιών και φυσικά σε αυτούς που παρέχουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας.
 • Σε αυτούς τους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας(ΠΦΥ) -από το 2014 -διατίθεται το συνολικό ποσό των 328.100.000 ευρώ πέραν του οποίου απαιτείται από τον ΕΟΠΥΥ, αφενός  μεν οι συμβεβλημένοι φορείς να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αφετέρου όμως να μην πληρώνονται.
 • Αυτό γίνεται μέσω του clawback ενός όρου που μπήκε στη ζωή μας και με τον οποίο-βάσει ενός τύπου-,στο σύνολο του αιτούμενου ποσού από όλους τους φορείς ΠΦΥ πάνω από τον κλειστό προϋπολογισμό των 328.100.00 ευρώ, βρίσκεται πόσο συμμετέχει κάθε φορέας και το ποσό αυτό ο ΕΟΠΥΥ ζητάει να επιστραφεί ή το συμψηφίζει με μελλοντικές οφειλές.
 • Με απλή λογική ο ιατρός εργάζεται ουσιαστικά χωρίς να πληρώνεται και φυσικά εδώ γεννάται το ερώτημα :
  – Αν αυτό το έκανε ένας ιδιώτης εργοδότης σε εργαζόμενο τι θα έκανε το κράτος ;
   Φυσικά θα παρενέβαινε για να δώσει λύση προς όφελος του εργαζόμενου.
 • Στα πλαίσια αυτά και επειδή το clawback  έφτανε στα επίπεδα του 50% εφαρμόστηκαν διάφορες διατάξεις περιορισμού της συνταγογράφησης, όπως έκπτωσης 40% στην αυτοπαραπομπή (δηλαδή ο Καρδιολόγος που γράφει σε ένα ασθενή του ένα triplex και το εκτελεί ο ίδιος αμείβεται με το 60% της αξίας του, δηλαδή τιμωρείται .
 • Τέλος η υποκοστολόγηση διαφόρων εξετάσεων  κυρίως βιοχημικών, μέχρι το 70% της προηγούμενης τιμής τους, με στόχο να ελαττωθεί το clawback που όντως έτσι κυμάνθηκε σε επίπεδα κάτω του 20% για το 2016 (το ακριβές νούμερο δεν  έχει ακόμα ανακοινωθεί).
 • Μέσα στα πλαίσια της κοστολόγησης νέων εξετάσεων τιμολογήθηκαν  86 νέες εξετάσεις,κυρίως βιοχημικές
  αλλά και απεικονιστικές όπως η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία (Stress echo), εξετάσεις που κυρίως γίνονται σε μεγάλα κέντρα,χωρίς όμως να αυξηθεί ο κλειστός προϋπολογισμός των 328.100.000.

Φυσικά καθήκον της Πολιτείας είναι να παρέχει στους πολίτες της ό,τι χρειάζονται για την υγεία τους
και  μεταξύ  αυτών και τις απαραίτητες  εξετάσεις, αποζημιώνοντας όμως σύμφωνα με τις τιμές που
έχουν συμφωνηθεί (
κρατικό τιμολόγιο) τους ιατρούς που τις εκτελούν.

            ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας.

Αιμοληψίες εκτός των Διαγνωστικών Εργαστηρίων / Απαγορεύσεις-Προϋποθέσεις.

Σχετικά με τις προϋποθέσεις  και τους περιορισμούς αιμοληψιών εκτός των εγκαταστάσεων των  Ιδιωτικών Εργαστηρίων δείτε: α.-Την υπ΄άριθ.Γεβ/ΓΠ/οικ.10508/10.02.1 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας  και β. το υπ΄άριθ. 100 άρθρο του Ν.4461/28.03.17 (ΦΕΚ Α΄.38/28.03.17 :[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2017/03/ΧΩΡΟΙ-ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ-ΕΚΤΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.pdf”][gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2017/04/ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ-2.pdf”]

ΤΣΑΥ-ΕΦΚΑ: Ασφαλιστικές εισφορές με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

Σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 όσοι ασφαλισμένοι ιατροί συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, μπορούν-με αίτησή τους-να καταβάλουν μειωμένη κατά 50% ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι όμως από την προσαύξηση της σύνταξής τους για τα επόμενα χρόνια ασφάλισης.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ / Διαδικασία – Περιορισμοί. ( Ν.3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας).

Με αφορμή τη διαπίστωση ότι η Ιατρική  Διαφήμιση έχει πάρει , σε ορισμένες  περιπτώσεις ,απαράδεκτες διαστάσεις ,με προφανή σκοπό τον εντυπωσιασμό του κοινού  με αποτέλεσμα να παίρνει  και τον χαρακτήρα του αθέμιτου επαγγελματικού  ανταγωνισμού , κρίνουμε σκόπιμο και αναγκαίο να υπενθυμίσουμε  ότι το πλαίσιο Διαφήμισης των Ιατρών ρυθμίζεται από τα άρθρα  17 και 18 του Κώδικα της Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005) και καλούμε όλους τους Συναδέλφους να το τηρούν σχολαστικά    και  σε κάθε περίπτωση να  ζητείται  η προβλεπόμενη έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου.
Δείτε τη σχετική νομολογία :[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2016/09/ΙΑΤΡΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.pdf”]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ : Τα ιδιωτικά Εργαστήρια και Ιατρεία Π.Φ.Υ. που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας θα κλείνονται.

Παρακαλούμε τα Μέλη του Συλλόγου μας που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας για το Εργαστήριο ή το Ιατρείο τους να φροντίσουν να εφοδιασθούν άμεσα με την προβλεπόμενη σχετική άδεια.Το Υπουργείο Υγείας με την υπ΄άριθ. Γεβ /Γ.Π./οικ.18952/09.03.16 εγκύκλιό του γνωστοποιεί  ότι οι προθεσμίες για τον εφοδιασμό με άδεια λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων  Π.Φ.Υ  έχουν εξαντληθεί και στο εξής  όσοι ιδιωτικοί φορείς λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας θα κλείνονται και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας:[gview file=”https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2016/03/σάρωση0365.pdf”]

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ στον Νομό Πιερίας :΄Εκδοση Αδειών Λειτουργίας από Ιατρικό Σύλλογο ( από 01.01.2012).

Δείτε χρονολογικά τις άδειες λειτουργίας των Ιδιωτικών Ιατρείων και των Διαγνωστικών Εργαστηρίων ΠΦΥ που έχουν χορηγηθεί – από τον Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας από 01.01.12 μέχρι σήμερα. Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών λειτουργίας δόθηκε στους Ιατρικούς Συλλόγους για τα Ιδιωτικά Ιατρεία από 01.01.2012 και για τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια από 01.07.14

Επιστημονικές-Ενημερωτικές Εκδηλώσεις ( Ανακοινώσεις όπως μας κοινοποιούνται ).

Πατήστε εδώ

Θέσεις εργασίας για ιατρούς στην Ελλάδα (Ανακοινώσεις όπως μας κοινοποιούνται).

[gview file=https://www.ispierias.gr/wp-content/uploads/2015/03/σάρωση0359.pdf]

Απαραίτητη η ενημέρωση του Ατομικού Ασφαλιστικού Φακέλου στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

– Όπως είναι γνωστό οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΣΑΥ γίνονται μόνο μέσω των Τραπεζών κάθε εξάμηνο (μέχρι 30.6 για το α΄. εξάμηνο και μέχρι 31.12 για το β΄. εξάμηνο κάθε έτους).

– Απαραίτητο στοιχείο για την καταβολή τους είναι η προσκόμιση στην Τράπεζα του Ατομικού Ειδοποιητηρίου που στέλνει ονομαστικά το ΤΣΑΥ σε κάθε ασφαλισμένο.
– ΄Ομως,από έλλειψη ενημέρωσης των μεταβολών των ατομικών στοιχείων που τηρούνται στο ΤΣΑΥ
(Αλλαγή Δ/νσεων επικοινωνίας,μεταβολή στο καθεστώς εργασίας κ.λ.π.) σημαντικός αριθμός συναδέλφων δεν παραλαμβάνει έγκαιρα ή και καθόλου Ατομικό Ειδοποιητήριο ή ακόμη παραλαμβάνει Ειδοποιητήριο με λανθασμένη εκτίμηση της οφειλόμενης ασφαλιστικήςε εισφοράς
– Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερωθεί-το συντομότερο-το ΤΣΑΥ για τις  μεταβολές  στη ταχυδρομική Δ/νση Επικοινωνίας.

– Ακόμη είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Ατομικου Ασφαλιστικού Φακέλλου και με όλες τις σχετικές εργασιακές μεταβολές.
Ειδικότερα, για το θέμα αυτό, το ΤΣΑΥ ζητά από κάθε ασφαλισμένο να σταλούν :

 • Βεβαιώσεις για όλες τις έμμισθες θέσεις ( Αγροτικό Ιατρείο,Νοσοκομεία,ΟΑΕΕ,ΤΥΔΚΥ κ.λ.π.
 • Βεβαιώσεις έναρξης άσκησης ελυθέρου επαγγέλματος από τη ΔΟΥ καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις τυχόν διακοπής άσκησης ελευθέρου επαγγέλματυος.
 • Αποφάσες τυχόν επιδοτούμενης ανεργίας.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ήθελε κριθεί απαραίτητο για την πληρέστερη ενημέρωση του Ατομικού Φακέλου.

—————————————————————————————————————————————–

Ο Σύλλογός μας ,προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους Συναδέλφους ,θα δέχεται τα παραπάνω στοιχεία που θα μας προσκομίζουν
και στη συνέχεια θα τα διαβιβάζει στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για τα περαιτέρω.

—————————————————————————————————————————————-